COURSES
CIRCUIT 1 FINAL

หัวข้อเรื่อง

1 ไฟฟ้า 3 เฟสแบบสมดุล

2 กำลังไฟฟ้า 3 เฟส และการปรับ Power factor

แบบฝึกหัดไฟฟ้า3เฟส (ไม่คิดเวลาเรียน)

3 หม้อแปลงไฟฟ้า ย้ายข้างได้

4 หม้อแปลงไฟฟ้า ย้ายข้าง ไม่ได้

5 หม้อแปลงไฟฟ้า คิดผลของ Mutual inductance

แบบฝึกหัด หม้อแปลงไฟฟ้า [ไม่คิดเวลาเรียน]

6 การแปลงวงจรแหล่งจ่าย

แบบฝึกหัด การแปลงวงจรแหล่งจ่าย [ไม่คิดเวลาเรียน]

7 วิธีการแบบทับซ้อน Superposition

แบบฝึกหัด Superposition [ไม่คิดเวลาเรียน]

8 วิธีการ เทวินิน และ นอร์ตั้น Thevenin & Norton

แบบฝึกหัด Thevenin & Norton [ไม่คิดเวลาเรียน]

16 Resonance

แบบฝึกหัด Resonance [ไม่คิดเวลาเรียน]

ผู้สอน : พี่ดนย์
อายุคอร์สเรียน 60 วัน
ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง
1,400 บาท

edu-tutors ผู้นำทางการ สอนพิเศษ กวดวิชา ตามบ้านและนอกสถานที่เพราะเราคือตัวจริงเรื่อง สอนพิเศษ ในทุกระดับชั้นและทุกวิชาที่คุณต้องการ เรียนพิเศษ หรือ กวดวิชา

CONTACT 089-5564722