COURSES
Device Final

หัวข้อเรื่อง

P N - Junction

B J T

BJT น่าจะออก

F E T

ผู้สอน : DON
อายุคอร์สเรียน 10 วัน
ระยะเวลาเรียน 20 ชั่วโมง
100,000 บาท

edu-tutors ผู้นำทางการ สอนพิเศษ กวดวิชา ตามบ้านและนอกสถานที่เพราะเราคือตัวจริงเรื่อง สอนพิเศษ ในทุกระดับชั้นและทุกวิชาที่คุณต้องการ เรียนพิเศษ หรือ กวดวิชา

CONTACT 089-5564722