COURSES
Circuit 2 MIDTERM

หัวข้อเรื่อง

Laplace Transform

Inverse Laplace

แบบฝึกหัด Laplace & Inverse Laplace

การแก้สมการอนุพันธ์ โดยใช้วิธี Laplace

ค่าเริ่มต้น ค่าสิ้นสุด Initial & Final Value

First & Second Order part 1

First & Second Order part 2

แบบฝึกหัด First & Second Order

Transfer function

แบบฝึกหัด Initial & Final value และ Transfer function

MNA Modified Node Analysis

ทฤษฎีกราฟ State Equation

ผู้สอน : พี่ดนย์
อายุคอร์สเรียน 70 วัน
ระยะเวลาเรียน 20 ชั่วโมง
1,400 บาท

edu-tutors ผู้นำทางการ สอนพิเศษ กวดวิชา ตามบ้านและนอกสถานที่เพราะเราคือตัวจริงเรื่อง สอนพิเศษ ในทุกระดับชั้นและทุกวิชาที่คุณต้องการ เรียนพิเศษ หรือ กวดวิชา

CONTACT 089-5564722