COURSES
CIRCUIT CPE MIDTERM

หัวข้อเรื่อง

วิธีการของคาร์เมอร์

พื้นฐานวงจรไฟฟ้า

วิธีการ KCL & KVL

Current & Voltage Divider แบ่งกระแส แบ่งแรงดัน

Node Analysis

Mesh Analysis

แบบฝึกหัด ไม่คิดเวลา Mesh Analysis

กดเครื่องคิดเลขกระแสสลับ

ไฟฟ้ากระแสสลับ

กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ

บรรยาย DIODE

วงจร RECTIFIER

BJT

MOSFET

ผู้สอน : พี่ดนย์
อายุคอร์สเรียน 65 วัน
ระยะเวลาเรียน 21 ชั่วโมง
1,400 บาท

edu-tutors ผู้นำทางการ สอนพิเศษ กวดวิชา ตามบ้านและนอกสถานที่เพราะเราคือตัวจริงเรื่อง สอนพิเศษ ในทุกระดับชั้นและทุกวิชาที่คุณต้องการ เรียนพิเศษ หรือ กวดวิชา

CONTACT 089-5564722