COURSES
Electronic

หัวข้อเรื่อง

พื้นฐานและ Common Emitter

Common Emitter with Re

Common Base

Common Collector CC

แบบฝึกหัด Biasing

MOSFET 1

MOSFET 2

MOSFET 3

MOSFET 4

แบบฝึกหัด ข้อสอบเก่า

วงจรรวม 1

วงจรรวม 2

ผู้สอน : พี่ดนย์
อายุคอร์สเรียน 20 วัน
ระยะเวลาเรียน 15 ชั่วโมง
400 บาท

edu-tutors ผู้นำทางการ สอนพิเศษ กวดวิชา ตามบ้านและนอกสถานที่เพราะเราคือตัวจริงเรื่อง สอนพิเศษ ในทุกระดับชั้นและทุกวิชาที่คุณต้องการ เรียนพิเศษ หรือ กวดวิชา

CONTACT 089-5564722