COURSES
Circuit 2 FINAL

หัวข้อเรื่อง

สมการ State Equation

วงจร 2-Port

วงจร 2-Port แบบแปลกๆ

วงจรไม่เชิงเส้น PWL

Op-Amp เชิงเส้น

Op-Amp ไม่เชิงเส้น

Dynamic nonlinear

โจทย์ วงจร 2-Port

โจทย์ Nonlinear

โจทย์ Op-Amp

โจทย์ Dynamic nonlinear

ผู้สอน : พี่ดนย์
อายุคอร์สเรียน 60 วัน
ระยะเวลาเรียน 21 ชั่วโมง
1,400 บาท

edu-tutors ผู้นำทางการ สอนพิเศษ กวดวิชา ตามบ้านและนอกสถานที่เพราะเราคือตัวจริงเรื่อง สอนพิเศษ ในทุกระดับชั้นและทุกวิชาที่คุณต้องการ เรียนพิเศษ หรือ กวดวิชา

CONTACT 089-5564722