COURSES

หัวข้อเรื่อง

Laplace Transform

Inverse Laplace transform

แก้สมการอนุพันธ์

ค่าเริ่มต้น ค่าสิ้นสุด

ผู้สอน : พี่ดนย์
อายุคอร์สเรียน 60 วัน
ระยะเวลาเรียน 5 ชั่วโมง
1,400 บาท

edu-tutors ผู้นำทางการ สอนพิเศษ กวดวิชา ตามบ้านและนอกสถานที่เพราะเราคือตัวจริงเรื่อง สอนพิเศษ ในทุกระดับชั้นและทุกวิชาที่คุณต้องการ เรียนพิเศษ หรือ กวดวิชา

CONTACT 089-5564722