COURSES
Full ไฟน้อย Final

หัวข้อเรื่อง

กดเครื่องคิดเลขกระแสสลับ

Node Mesh ไฟฟ้ากระแสสลับ

AC(ไฟฟากระแสสลับ) Power : กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ

การปรับ Power Factor : Power factor correction

ไฟฟ้า 3 เฟส

หม้อแปลงไฟฟ้า

การทำสอบ หม้อแปลงไม่อุดมคติ

Op-Amp ออปแอมป์

วงจร Rectifier : แปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรง

ผู้สอน : พี่ดนย์
อายุคอร์สเรียน 45 วัน
ระยะเวลาเรียน 40 ชั่วโมง
1,400 บาท

edu-tutors ผู้นำทางการ สอนพิเศษ กวดวิชา ตามบ้านและนอกสถานที่เพราะเราคือตัวจริงเรื่อง สอนพิเศษ ในทุกระดับชั้นและทุกวิชาที่คุณต้องการ เรียนพิเศษ หรือ กวดวิชา

CONTACT 089-5564722