COURSES
ไฟฟ้าน้อย Midterm

หัวข้อเรื่อง

1 กดเครื่องคิดเลขตามกฎของคราเมอร์ (Cramers Rule)

2 พื้นฐานวงจรไฟฟ้า

3 วิธีคำนวณวงจรวิธีที่1 วิธี KCL & KVL

4 วิธีคำนวณวงจรวิธีที่2 วิธี รวม R แบ่ง I V

5 เพิ่มเติม รวมตัวต้านทานแบบ WYE DELTA

6 วิธีคำนวณวงจรวิธีที่3 วิธี Node Analysis

8 วิธีคำนวณวงจรวิธีที่4 วิธี Mesh Analysis

10 เฉพาะเครื่องกล การเขียน Mesh แบบแปลกๆ

11 วิธีการแบบทับซ้อน SuperPosition

12 วิธีการ Thevenin & Norton

ข้อสอบเก่า - KCL และ KVL

ข้อสอบเก่า - รวมR แบ่งกระแส แบ่งแรงดัน

ข้อสอบเก่า - Node Analysis

ข้อสอบเก่า - Mesh Analysis

ข้อสอบเก่า Node VS Mesh

ข้อสอบเก่า - ทับซ้อน Superposition

ข้อสอบเก่า - Thevenin & Norton

ผู้สอน : พี่ ดนย์
อายุคอร์สเรียน 60 วัน
ระยะเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
1,400 บาท

edu-tutors ผู้นำทางการ สอนพิเศษ กวดวิชา ตามบ้านและนอกสถานที่เพราะเราคือตัวจริงเรื่อง สอนพิเศษ ในทุกระดับชั้นและทุกวิชาที่คุณต้องการ เรียนพิเศษ หรือ กวดวิชา

CONTACT 089-5564722