CONTACT

ห้องสอน The Gallery Hill
ซอยวัดอุโมงค์ 
ต.สุเทพ
อ.เมือง 
เชียงใหม่

0895564722

ติวไฟฟ้าCMU Circuit ไฟน้อย Device Electronic ControlME

CONNECT

don.krittaphong

CONNECT

ทางไปห้องเรียน

CONNECT

TUDOR มากจากหน้าห้องสอน ที่มีประตูุทางเข้าซ้ายและขวามือ ก็เหมือนกับการเลือกเส้นทางในชีวิต แต่ละเส้นทางย่อมจะเจออะไรไม่เหมือนกัน แต่ตราบเท่าที่เรามีจุดหมายเดียวกัน เราก็จะถึงในสิ่งที่มุ่งหมายไว้   TUDOR ขอเป็นส่วนหนึ่งเส้นทางในระดับมหาวิทยาลัย ให้ทุกคนผ่านเส้นทางนี้ไปได้อย่างมีความสุข

CONTACT 089-5564722