POLICY & PRIVACY
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

tudor study จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สาม หรือองค์กรอื่นเป็นอันขาด การเปิดเผยข้อมูลใดๆ จะเสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมเหรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล ซึ่งเรามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตาม

เพื่อการพัฒนาการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพกับเรา หรือดำเนินการในนามของเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน

ในบางกรณี เราอาจดำเนินการนโยบายการตลาดหรือโฆษณาส่งเสริมบริการร่วมกับบุคคลที่สามสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ เราจีงสงวนสิทธิในการยืนยันรับรองกับบุคคลที่สามว่าคุณได้ใช้บริการกับเราแล้ว
 
การเก็บรักษาข้อมูล
เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุดเสมอ เราต้องการให้คุณสบายใจและมั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

อย่างไรก็ตามคุณมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณจากการคุกคามภายนอก เช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ว่าทางใด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเอง
 
ความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลของคุณเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับเรา เราให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของคุณเป็นอันดับหนึ่งเสมอ เราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง

เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานรวมถึงเทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลในระดับสูงเพื่อไม่ให้ใครเข้าถึงข้อมูลบของคุณได้โดยง่าย

เราทำการทดสอบและปรับปรุงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการดูแลด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

TUDOR มากจากหน้าห้องสอน ที่มีประตูุทางเข้าซ้ายและขวามือ ก็เหมือนกับการเลือกเส้นทางในชีวิต แต่ละเส้นทางย่อมจะเจออะไรไม่เหมือนกัน แต่ตราบเท่าที่เรามีจุดหมายเดียวกัน เราก็จะถึงในสิ่งที่มุ่งหมายไว้   TUDOR ขอเป็นส่วนหนึ่งเส้นทางในระดับมหาวิทยาลัย ให้ทุกคนผ่านเส้นทางนี้ไปได้อย่างมีความสุข

CONTACT 089-5564722