COURSES
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาขอนแก่น
Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus

TUDOR มากจากหน้าห้องสอน ที่มีประตูุทางเข้าซ้ายและขวามือ ก็เหมือนกับการเลือกเส้นทางในชีวิต แต่ละเส้นทางย่อมจะเจออะไรไม่เหมือนกัน แต่ตราบเท่าที่เรามีจุดหมายเดียวกัน เราก็จะถึงในสิ่งที่มุ่งหมายไว้   TUDOR ขอเป็นส่วนหนึ่งเส้นทางในระดับมหาวิทยาลัย ให้ทุกคนผ่านเส้นทางนี้ไปได้อย่างมีความสุข

CONTACT 089-5564722