COURSES
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาขอนแก่น
Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus
KKC.RMUTI
Circuit Analysis

หัวข้อเรื่อง

กดเครื่องคิดเลข

พื้นฐานวงจร

KCL KVL

แบ่งกระแส แบ่งแรงดัน

Node Analysis

Mesh Analysis

วิธีการแบบทับซ้อน Superposition

เทวินิน นอร์ตั้น Thevenin and Norton

ผู้สอน : พี่ดนย์
อายุคอร์สเรียน 60 วัน
ระยะเวลาเรียน 20 ชั่วโมง
700 บาท

edu-tutors ผู้นำทางการ สอนพิเศษ กวดวิชา ตามบ้านและนอกสถานที่เพราะเราคือตัวจริงเรื่อง สอนพิเศษ ในทุกระดับชั้นและทุกวิชาที่คุณต้องการ เรียนพิเศษ หรือ กวดวิชา

CONTACT 089-5564722